Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  • ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zmianami) (og_ 1_2017)
  • ZAKRES TEMATYCZNY: Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD (w ramach §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zmianami) (og_2_2017)
  • ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój już istniejących przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD (w ramach §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zmianami) (og_3_2017)
  • ZAKRES TEMATYCZNY: Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego (w ramach §2 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zmianami) (og_4_2017)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://powislanskalgd.pl/?a=static&id=4