Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do Unii Europejskiej !

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne. Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) przez panujący afrykański pomór świń (ASF), istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zał.)

Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 28 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/plakaty-informacyjne—zywnosc