Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, iż 31 maja 2019 r. upływa termin wpłat II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.