Obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku i z dnia 16 sierpnia 2017 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prabuty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Górowychach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Prabuty.
 10. Podjęcie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Prabutach.
 11. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prabutach za okres I półrocza 2017 roku.
 12. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 28 sierpnia 2017 roku  (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII  zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz