Obrady XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami od 28 września 2016 roku.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Oferty pracy dla opiekunek starszych osób w Niemczech przedstawione przez Firmę KONTARMED.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1 MPZP „RYPIŃSKA II” w Prabutach ( uchwała XLIX /277/2010 z dnia 25.08.2010 r.)
 10. Informacja z realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Prabuty za rok szkolny 2015/2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.
 12. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach

Piotr Andrzej Janiewicz