Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać od dnia 3 września 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro) w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pok. Nr 2 (Biuro Obsługi Ludności)
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: http://bip.prabuty.pl/art,3107,stypendia-szkolne

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc