Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2017r.  do 15 września 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul . Kwidzyńska 2, pok. 22 (III piętro).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2017 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.