Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosku upływa 30 września 2019 roku.

Informacja o naborze dostępna jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3711,nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-naukowego