Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosku upływa 30 września 2018 roku. Więcej informacji na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3144,nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-za-wysokie-osiagniecia-w-nauce-w-roku-szkolnym-20172018