Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosku upływa 30 września 2017 roku. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.