Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2020. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2021 roku.

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w  Prabutach

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,4319,nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-za-osiagniecie-wysokich-wynikow-sportowych-w-roku-2020