Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2018. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2019 roku.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=3292