Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3372,nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-do-spraw-ksiegowosci-budzetowej