Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3581,nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-do-spraw-ksiegowosci-budzetowej