Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych”
POWR.01.02.01-22-0001/17-00

Projekt skierowany do osób wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

W projekcie weźmie udział łącznie 48 osób. Uczestnikom zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
  • wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
  • catering

Więcej informacji na stronie http://mcdk.info.pl/projekty/pomorski-rynek-pracy-otwarty-dla-mlodych/

Kontakt:

e-mail: pomorskiedlamlodych@mcdk.info.pl
tel.: 517-255-983