Dzięki lodówce możesz podzielić się żywnością z każdym, kto tego potrzebuje.

Wychodząc naprzeciwko akcjom mającym na celu ograniczenie marnotrawienia żywności chcemy zaproponować Mieszkańcom Prabucką Lodówkę Społeczną.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku z inicjatywy  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, Rady Miejskiej w Prabutach oraz Prabuckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Ubogich taka lodówka została zainstalowana w budynku MGOPS Prabuty. Lodówka społeczna ma na celu zapobieganie marnotrawieniu jedzenia i pomoc tym, którzy jej potrzebują. Każdy mieszkaniec Gminy Prabuty będzie mógł przynieść trwałe produkty i pozostawić je w lodówce. Osoba potrzebująca zabiera potrzebne pożywienie w godzinach pracy MGOPS Prabuty.

ZAPRASZAMY DO MGOPS !!!