Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że Zarząd Województwa Pomorskiego wszczął postępowanie z udziałem społeczeństwa w związku z opracowywaniem projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „Uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”).

Z treścią projektu przedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od  24 października do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Departament Środowiska i Rolnictwa, ul.Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Uwagi i wnioski złożone po dniu 29.11.2019r. nie będą rozpatrywane.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:

  • w Gdańsku dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1,
  • w Słupsku dnia 14 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13,
  • w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

W załączeniu:

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „Uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”).

thumbnail of uchwala_antysmogowa_woj._pomorskie