Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na najładniejszą PISANKĘ WIELKANOCNĄ !

Termin składania prac – 31 marca 2021 rok w siedzibie PCKiS przy ul. Łąkowej 22.


REGULAMIN KONKURSU – PISANKA WIELKANOCNA

Organizator

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach

Przedmiot konkursu

PISANKA WIELKANOCNA

Cel konkursu

Kultywowanie, propagowanie tradycji i folkloru wykonywania pisanek, szukanie inspiracji wielkanocnych

Uczestnicy

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

Kategorie

Uczniowie SP kl. I-IV (dopuszczalna pomoc osób dorosłych)
Uczniowie SP kl. V-VIII (prace samodzielne)
Młodzież szkół średnich i osoby dorosłe (prace samodzielne)

Warunki udziału w konkursie

Wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej na jajku-wydmuszce (kurze, kacze, gęsie, indycze, strusie, na formie styropianowej, balonowej itp.)  Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę

Prace należy dostarczyć do PCKiS w Prabutach ul. Łąkowa 22, w terminie  do 31.03.2021r. Każda praca powinna być opisana metryczką (Imię i Nazwisko, kategoria, kontakt)

Technika wykonania pisanki

Dowolna (kraszanki, malowanki, naklejanki, drapanki, rysowanki)

Ocena prac

Komisja powołana przez organizatora oceni prace i wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową, która do 20.04.2021 r. oceni i ogłosi wyniki konkursu. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z realizacją konkursu i uczestnictwem w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac uczestników na terenie Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu oraz w mediach społecznościowych. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika do celów regulaminowych PCKiS.

Nagrody

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca, wyróżnienia. Nagroda publiczności za najlepsze prace oceniane przez społeczność FB.

Źródło: http://www.pckis.pl/pisanka-wielkanocna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pisanka-wielkanocna