Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza do udziału w projekcie osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy i zamieszkujące powiat kwidzyński, sztumski, malborski lub starogardzki.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w grupie 100 osób poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań aktywizacyjnych w oparciu o partnerską współpracę Powiatowego Urzędu Pracy.

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych – IPD. 100 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych w celu nabycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji.

Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu spotkają się z pośrednikiem pracy, który przedstawi dopasowane do ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego ofert pracy, następnie uczestnicy wezmą udział w stażach zawodowych w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto wszystkie os. niepełnosprawne (10 osób) zostaną objęte wsparciem trenera pracy, a pozostałe osoby, które znajdą zatrudnienie zostaną objęte wsparciem psychologa w celu utrzymania zatrudnienia.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy skontaktować się telefonicznie z biurem projektu pod numerem 55 276 25 70 lub mailowo na adres rti@dzierzgon.com.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.