Na terenie Miasta Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będzie w sezonie 2017/2018 następująca firma:

–  PUPH „CARO” Sp. z o.o. Prabuty – tel. 691 473 671

Teren Gminy

Na terenie Gminy Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będzie w sezonie 2016/2017 następująca firma:

  1. Rejon I Północno – Wschodnia części gminy – Zadanie nr 1 (Kamienna, Gonty, Antonin, Rodowo, Górowychy, Julianowo)  –  Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD Gdakowo 43, 82-550 Prabuty.
  2. Rejon II Północno – Zachodnia części gminy – Zadanie nr 2  (Gdakowo, Laskowice, Szramowo, Sypanica) – Krystian Król Sypanica 41 82-550 Prabuty.
  3. Rejon III Południowej części gminy – Zadanie nr 3  (Stary Kamień, Grażymowo, Kołodzieje, Pólko, Gilwa, Pilichowo, Trumiejki, Grodziec, Kleczewo, Raniewo) –  Usługi Transportowe Krajowy Transport Ciężarowy Stacja Paliw Roman Buszkiewicz, Laskowice 8, 82-550 Prabuty.
  4. Rejon IV Wschodniej części gminy – Zadanie nr 4 (Obrzynowo, Jakubowo, Julianowo, Stankowo, Pałatyki) – Zakład Usług Drogowych i  Transportowych Witold Braszkowski ul. Cisowa 19, 82-550 Prabuty.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Prabuty:

  • Sylwia Lesik –  tel.: 552624152, po godz. 15.30 tel. 605563239
  • Marek Staniszewski – tel.: 552624155, po godz. 15.30 tel. 695906600

Drogi powiatowe

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Wydz. Infrastruktury: 55 646 50 46,  514 815 714

Drogi wojewódzkie

Wszelkie informacje o stanie przejezdności dróg  wojewódzkich w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów:

  • ZDW Sztum:  55 277 24 83, 55 277 56 05,