Prabuckie Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Miasta Gminy Prabuty zapraszają na I Prabucki Bieg Przełajowy „Wokół Komina”.

Termin zawodów: 6 maja 2017

Miejsce zawodów: Stadion Miejski  Sanatorium w Prabutach

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Prabuty
 • Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Szkolnego w Prabutach
 • Prabucka Grupa Biegowa „OLBRZYM”
 • Prabucka Grupa Biegowa „PIES ICH GANIAŁ”
 • Traktor Team Gmina Kwidzyn
 • Kwidzyn Biega

Cele:

 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • promocja Miasta i Gminy Prabuty

Uczestnicy:

 • w biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych
 • startujemy bez przeciwwskazań lekarskich
 • w biegu głównym obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł. od zawodnika (z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty)
 • każda osoba startująca w biegu głównym, zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia w biurze zawodów

Zgłoszenia:

 • zapisy do biegów w biurze zawodów , w dniu startu nie później jak na pół godziny przed startem

Nagrody:

 • medale, za I-III miejsca w każdej kategorii dziecięcej i młodzieżowej
 • medale dla wszystkich uczestników w biegu głównym (przy większej ilości uczestników, dla zawodników, którym zabraknie medalu, organizatorzy wyślą medale pocztą)
 • losowanie nagród wśród uczestników biegów (o godz. 16.00)
 • gorący poczęstunek dla każdego uczestnika biegów (zupa)

Kategorie dziecięce i młodzieżowe:

 • szkoły podstawowe klasy III i IV (rocznik 2006 – 2007)
 • szkoły podstawowe klasy V i VI (rocznik 2005 – 2004)
 • szkoły ponadpodstawowe (Gimnazjum rocznik 2003 – 2001)
 • szkoły średnie (rocznik 2000 – 1997)
 • bieg główny

Sprawy różne:

 • w biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagane oświadczenie)
 • zawodnicy mogą biegać w obuwiu dowolnym
 • organizator zapewnia przebieralnie
 • organizatorzy nie odpowiadają za zaginione rzeczy
 • ubezpieczenie należy do uczestników biegu
 • w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator

Opis tras biegowych:

Trasy dziecięce i młodzieżowe wyznaczone są  wokół stadionu i prowadzić będą po bieżni, murawie boiska i ścieżkach leśnych.

Trasa bieg głównego prowadzona jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg  gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych. Nawierzchnia trasy to drogi i ścieżki o podłożu, betonowym, gruntowym i piaszczystym. Trasa biegu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień i o średnim natężeniu ruch drogowego.

Główna trasa biegu, przebiega przez: Start stadion w Sanatorium, biegniemy odcinkiem ok. 300 m po bieżni,  następnie ścieżką leśną do tzw. „betonówki”  skręcając w prawo i za ok. 50 m.  skręcamy w lewo  na ul. Patyry, następnie przecinamy ul. Chodkiewicza i  biegniemy polną drogą do zwalonego mostu na rzece Liwie i w prawo pod górkę do drogi na Grażymowo. Następnie kierujemy się w lewo i dalej drogą do Grażymowa, przed tą miejscowością skręcamy w prawo i biegniemy drogą leśna do starego nasypu kolejowego, skręcając w prawo, nasypem udajemy się w kierunku osiedla Sanatorium, na wysokości starego przejazdu kolejowego ”Grabary” skręcamy w lewo i po ok. 200 m skręcamy w prawo drogą osiedla Klimuszki i dalej skręcamy w lewo, dobiegając do „betonówki”. Następnie skręcamy w lewo i drogą utwardzoną dobiegamy do stadionu, gdzie usytuowana jest meta.

UWAGA!!!

Organizatorzy biegów informują, iż na trasach znajdować się będą służby porządkowe, które dbać będą o bezpieczeństwo zawodników, oraz informować, wskazywać kierunek biegu.

Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej Organizatorów. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

PROGRAM I DYSTANSE ZAWODÓW:

 • godz. 13.00
  • Dziewczynki, szkoły podstawowe klasy III – IV (rocznik 2006-2007) dystans 600 m
 • godz. 13.10
  • Chłopcy, szkoły podstawowe klasy III – IV (rocznik 2006-2007) dystans 600 m
 • godz. 13.30
  • Dziewczęta, szkoły podstawowe klasy V i VI (rocznik 2005 – 2004) dystans 1000 m
 • godz. 13.45
  • Chłopcy, szkoły podstawowe klasy V i VI (rocznik 2005 – 2004) dystans 1000 m
 • godz. 14.00
  • Dziewczęta, gimnazjum (rocznik 2003 – 2001)
  • Dziewczęta, szkoły średnie (rocznik 2000 – 1997) dystans 1500 m
 • godz. 14.15
  • Chłopcy, gimnazjum (rocznik 2003 – 2001) Chłopcy, szkoły średnie (rocznik 2000 – 1997) dystans 2000 m
 • godz. 15.00
  • BIEG GŁÓWNY OPEN dystans 8000 m