Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został opublikowany nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017. Harmonogram dostępny jest pod adresem http://bip.prabuty.pl/art,2427,harmonogram-wywozu-odpadow-w-i-polroczu-2017-roku