Rodzaj inwestycji: Przeznaczenie według MPZP – działalność usługowa, magazynowo-składowa z dopuszczeniem mieszkań towarzyszących zabudowie usługowej. Lokalizacja sprzyja dużo powierzchniowym obiektom handlowym typu supermarket, działalności usługowej z zakresu obsługi finansowej.
Położenie: Teren położony w centralnej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Dojazd z drogi wojewódzkiej 521 Iława-Kwidzyn, w pobliżu magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdyni.
Powierzchnia: Całkowita powierzchnia wynosi 2,1453 ha.
Uzbrojenie: Działka nie jest uzbrojona jednak odległość do wszystkich mediów wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.
Szczegółowa lista danych o terenie Pobierz listę w formacie PDF