Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje Mieszkańców, że Urząd Miasta i Gminy Prabuty zamierza ubiegać się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez niego konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018). W ramach powyższego konkursu Gmina może pozyskać środki finansowe dla Mieszkańców na dofinansowanie planowanych przez nich zadań, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem. Więcej informacji na stronie http://bip.prabuty.pl/art,2916,dofinansowanie-na-modernizacje-systemow-grzewczych