Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w biegu ulicznym „Liwa Cup – Prabuty 2017”. Tegoroczna impreza sportowa odbędzie się 30 września o godzinie 14:00.

Poniżej prezentujemy regulamin biegu.

I. Cel

 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • promocja Miasta i Gminy Prabuty
 • promocja Powiatu Kwidzyńskiego
 • promocja Województwa Pomorskiego

II. Organizatorzy i partnerzy

Prabuckie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Szkolnego przy współudziale: Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Hali Sportowej w Prabutach, Związku Harcerstwa Polskiego Szczep Prabuty.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Marek Szulc Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

III. Termin i miejsce

30 września (sobota) 2017 roku, godzina 14.00.

Start i meta ul. Rynek (przy fontannie Rolanda) . Przebieralnie zostaną usytuowane na placu przy Konkatedrze, 100 m. od miejsca startu. Biuro zawodów czynne od godziny 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2.

IV. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse

 • 14.00 – bieg przedszkolaków ”Skrzatów” – rocz. 2011 i mł – dystans 400 m.
 • 14.15 – bieg dziewcząt rocz. 2009 – 2010 – dystans 400 m
 • 14.30 – bieg chłopców rocz. 2009 – 2010 – dystans 400 m
 • 14.45 – bieg dziewcząt rocz. 2007 – 2008 – dystans 800 m
 • 15.00 – bieg chłopców rocz. 2007 – 2008 – dystans 800 m
 • 15.15 – bieg dziewcząt rocz. 2005 – 2006 – dystans 1000 m
 • 15.30 – bieg chłopców rocz. 2005– 2006 – dystans 1000 m
 • 15.45 – bieg dziewcząt rocz. 2002 – 2004 oraz 1999 – 2001 – dystans 1000 m
 • 16.00 – bieg chłopców rocz. 2002 – 2004 oraz 1999 – 2001 – dystans 2000 m

Dekoracja – 5 minut po zakończeniu biegu

 • 16.15 – bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans ok. 5500 m /5 pętli ulicami Prabut, trasa płaska, nawierzchnia asfaltowa /

Kategorie wiekowe:

Kobiety:

 • open
 • K18 – 1988 i młodsze
 • K30 – 1987-68
 • K50 – 1967 i starsze

Mężczyźni:

 • open
 • M18 – 1988 i młodsi
 • M30 – 1987-78
 • M40 – 1977-68
 • M50 – 1967-58
 • M60 – 1957 i starsi.

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roku 2001 i starsi! Niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców.

 • 17.15 – Dekoracja biegu głównego

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów od godziny 11.00 do 15.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 11.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem. W biegach dzieci obowiązują karteczki z imieniem nazwiskiem, rokiem urodzenia i nazwą szkoły lub klubu. W biegu głównym obowiązują numery startowe nadane przez organizatora.

VI. Opłaty

Opłata startowa za bieg główny wynosi:

 • 20 zł. płatna do dnia 20 września
 • 30 zł. po tym terminie lub w biurze zawodów.

Z opłaty startowej zwolnione będą osoby zaangażowane w organizację imprezy.

Opłaty proszę przesyłać na:

Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego, 82-550 Prabuty ul. Obrońców Westerplatte 11c

Bank Spółdzielczy w Prabutach
nr rachunku: 04 8319 0003 0001 8656 2000 0010

W dopisku: Opłata startowa za Liwa Cup oraz nazwisko i imię

VII. Nagrody

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka medale i dyplomy.

W biegu głównym – wszyscy, którzy ukończą bieg – pamiątkowe medale, pierwsze dwieście osób w dniu zawodów, jeśli wystartuje więcej uczestników, pozostali otrzymają medale drogą pocztową.

Za pierwsze 6 miejsc w kategorii open i pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych nagrody finansowe:

Mężczyźni, Kobiety (nagrody o tej samej wartości bez względu na płeć)

Open

 • I m – 600zł
 • II m – 500 zł
 • III m – 400 zł
 • IV m – 300 zł
 • V m – 200 zł
 • VI m – 100 zł

W kategoriach wiekowych:

 • I m-ce – 100 zł
 • II m-ce – 70 zł
 • III m-ce – 50 zł

Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika mieszkających w gminie Prabuty oraz dla najstarszej i najstarszego uczestnika. Nagrody nie dublują się, za wyjątkiem wyżej wymienionych nagród rzeczowych.

VIII pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymują pamiątkową koszulkę techniczną, napój izotoniczny i batonik.

IX. Postanowienia końcowe

 • startujemy bez przeciwwskazań, lekarskich
 • organizator zapewnia przebieralnie
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
 • ubezpieczenie należy do uczestników biegu
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
 • wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegów

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu zawodów.

Kontakt: Dyrektor biegu – Marcin Kłosiński Tel. 691287568, e-mail – marcin.klosek1@wp.pl oraz sekretarz@prabuty.pl

Adres: Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego
ul. Obrońców Westerplatte 11c, 82-550 Prabuty

Strona internetowa: www.prabuty.pl

Organizatorzy.