Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kwidzynie organizuje 19 czerwca 2019 r. dwa bezpłatne szkolenia dla pracodawców.

Pierwsze z nich, które rozpocznie się o godzinie 9.00 poświęcone będzie elektronizacji akt pracowniczych. W jego  trakcie wyjaśnimy na czym polega projekt e-akta i jak zmienia się okres przechowywania akt pracowniczych. Wskażemy również zmiany, które zostaną wprowadzone w Programie Płatnik i e-Płatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz jakie są zmiany w bieżąco składanych dokumentach.

Podczas drugiego szkoleniu przybliżymy problematykę kontroli zwolnień lekarskich od pracy w zakresie prawidłowości orzekania  i prawidłowości ich wykorzystywania. Na płatnikach składek ciąży obowiązek kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Pracodawcy powinni być zainteresowani przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny. Nieuzasadniona nieobecność spowodowana chorobą, nawet jeśli finansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może wpływać na organizację pracy czy wyniki.

Pracodawca może kontrolować, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, sprawdzając czy  nie pracuje on w tym czasie zarobkowo albo nie  wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. W czasie zwolnienia  pracownik powinien bowiem postępować w tak, by jak najszybciej  odzyskać sprawność i wrócić do pracy.

Szkolenie rozpocznie się o 11.00. Każde ze szkoleń potrwa około 2 godzin.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: bozena.muraszko@zus.pl lub telefonicznie po numerem: 55 262-47-06.