Miasto i Gmina Prabuty i Centrum Edukacyjne IDEA z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 97 w okresie od CZERWCA 2017 do LIPCA 2018 zapraszają na bezpłatne kursy językowe i komputerowe realizowane w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa pomorskiego lub których centrum życiowe mieści się na jego terenie, SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W REGULAMINIE REKRUTACJI

OFERUJEMY

  • 120 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem TOEIC/TOEIC-Bridge
  • 120 godzinne kursy języka niemieckiego zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem TELC
  • 120 godzinne kursy komputerowe zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem –  z 5 obszarów kompetencji –  zgodnie z certyfikacją ECCC/ECDL lub równorzędną (zgodną z DIGCOMP)

Szkolenia językowe realizowane będą w 54 dwunastoosobowych grupach, z czego 12 to grupy języka niemieckiego, a 42 – języka angielskiego. Szkolenia językowe obejmą łącznie 648 UP. Zajęcia realizowane będą w okresie  –  od czerwca 2017 do lipca 2018 roku. Szkolenia komputerowe obejmą 14 dziesięcioosobowych grup, łącznie 140 UP. Zajęcia realizowane będą w okresie  –  od czerwca 2017 do lipca 2018 roku.

GWARANTUJEMY

  • elastyczne godziny zajęć
  • wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej – 80,7% Uczestników projektu musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów.

  • wiek 50 lat i więcej,
  • niskie kwalifikacje tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie

Dodatkowe informacje można uzyskać i zgłoszenia do udziału w projekcie można uzyskać pod nr tel. 667 961 704

Do pobrania:

thumbnail of 170904-regulamin-rekrutacji