Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców oraz realizując zapisy Powiatowego Programu Zapobieganie Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2021 dla powiatu kwidzyńskiego, Starosta Kwidzyński zwraca się z uprzejmą prośbą o aktywny udział w badaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu.

Badanie będzie prowadzone drogą internetową od dnia 25 kwietnia do dnia 24 czerwca br.  Na stronie https://powiatkwidzynski.webankieta.pl/ został zamieszczony link do aktywnego kwestionariusza ankietowego.