PSG Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dnia 23 – 25 października br. na terenie gminy Prabuty akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacja wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektu.