Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 22-24 października 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Prabuty  akcję przewonienia gazu ziemnego ,,JESIEŃ 2019”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązków właścicieli lub administratorów obiektów.